Nieuws

Corona maatregelen

 

Hoewel er momenteel voor onze sport geen beperkende maatregelen gelden, blijft het bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

 

In de strijd tegen het coronavirus volgt onze vereniging de richtlijnen van NOC*NSF, zie hiervoor op:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

 

 

 

Verhoging van de tarieven

 


De tarieven voor de lidmaatschapsbijdrage zijn gedurende zeven jaar niet verhoogd.
Echter nu wij worden geconfronteerd met een gemiddeld 2022 CBS inflatiecijfer van 10 procent
is een verhoging van de tarieven onontkoombaar geworden.
Voor de vereniging is dit de enige manier om de gestegen kosten op te vangen.
Het bestuur heeft besloten
om een inflatiecorrectie van gemiddeld 5,4 procent toe te passen en blijft hierdoor onder het gemiddelde 2022 CBS inflatiecijfer van 10 procent.

De ingangsdatum voor de tariefsverhoging is
1 augustus 2023. 

lidmaatschapsbijdrage per jaar m.i.v. 1-8-2023

soort

bedrag

 

oud

nieuw

Jeugd (9 t/m 17 jaar) recreatief*

127,00

134,00

Senior (18 jaar en ouder) recreatief*

166,00

175,00

Student (18 t/m 26 jaar) recreatief*

144,00

152,00

Senior (18 jaar en ouder) competitie*

182,00

192,00

Student (18 t/m 26 jaar) competitie*

160,00

168,00

 

* Indien een machtiging is verleend tot automatische afschrijving wordt een korting van 5,00 toegepast.

De prijs voor de strippenkaart wordt met 10 procent verhoogd:

tarief strippenkaart m.i.v. 1-8-2023

 

soort

bedrag

 

oud

nieuw

Strippenkaart senior

50,00

55,00

Strippenkaart jeugd

38,00

42,00