Corona maatregelen

 

Hoewel er momenteel voor onze sport geen beperkende maatregelen gelden, blijft het bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

 

In de strijd tegen het coronavirus volgt onze vereniging de richtlijnen van NOC*NSF, zie hiervoor op:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport