Nieuws

Zoals algemeen bekend heeft de BC Beijum uiteraard ook te maken met de maatregelen in verband met de corona crisis. Daarom liggen alle activiteiten uiteraard stil tot nu weer in ieder geval 20 mei aanstaande.

Zodra de beperkingen ingevolge de maatregelen enigszins worden verruimd en de gemeente de sporthal weer ter beschikking stelt, zullen we uiteraard direct de training en de speelavond weer oppakken.

Dat is logisch en we hopen heel erg dat we voor 1 juli nog weer aan het spelen toekomen.

 

Er is een lichtpuntje: Vanaf dinsdag 12 mei zal er door Kim een conditie- coördinatietraining worden gegeven aan onze jeugd. Van de gemeente hebben we inmiddels toestemming om een grasveldje hier in Beijum, in de buurt van de sporthal, te gebruiken. 

 

Het bestuur

Bericht van de ledenadministratie:

 

Beste (ouder of verzorger van een) lid van de BCB,

 

Conform het reglement moet een opzegging van het lidmaatschap uiterlijk op 31 mei 2020 binnen zijn bij de ledenadministratie.

Na 31 mei wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en is er weer contributie verschuldigd.

 

Daarom hierbij het verzoek om rekening te houden met bovengenoemde datum. De opzegging kan per e-mail of anders per brief gedaan worden en zal vervolgens worden bevestigd door de ledenadministratie.

 

De opzegging kan naar onderstaand e-mailadres of onderstaand postadres worden gestuurd.

 

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de leden van Badminton Club Beijum na 10 maart 2020 niet gebruik kunnen maken van de Sporthal.

Op 1 mei jl. publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwsbericht onder de titel: "110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen". In dit nieuwsbericht is ondermeer te lezen: " In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020".

Het ligt daarom in de lijn van de verwachting dat ook onze sportvereniging geen huur over de genoemde periode zal hoeven te betalen voor de sporthal. We wachten echter nog op een bevestiging van de Gemeente Groningen, zijnde de verhuurder van de sporthal.

Wanneer deze bevestiging er is, en er inderdaad geen huur in rekening zal worden gebracht over de genoemde periode, stelt het bestuur van de BCB zich op het standpunt dat deze financiële 'meevaller' geheel ten goede moet komen aan de leden van de BCB.

Het bedrag zal in dat geval worden verrekend als korting op de lidmaatschapsbijdrage voor het sportseizoen 2020-2021.

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.