Aanmelden, contributie en afmelden

De jeugd is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: 8 t/m ca 12 jaar om 18.00 uur en 13 t/m 17 jaar om 19.00 uur. Een lidmaatschapjaar begint op de eerste dinsdag in september en eindigt de laatste dinsdag in juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen.

Senioren - zaal open 19.30-23.00 uur voor vrij spelen. Training voor wie wil tussen 20.00 en 21.00 uur. Zo nodig wordt de groep onderverdeeld naar speelniveau: beginners en gevorderd. Er zijn momenteel geen competitiespelers. 

Wie lid wordt van BC Beijum krijgt een gratis racket aangeboden!  

 

Een trainingjaar loopt van het eind van de zomervakantie tot vier weken vóór de zomervakantie. Tijdens schoolvakanties geen trainingen, wel vrij spelen. 

Download
Inschrijvingsformulier
Download het inschrijvingsformulier, vul het in en neem het mee naar de sporthal om je aan te melden.
inschrijvingsformulier 2022-2023.docx
exe Bestand 60.2 KB

Contributie

  Recreatief Competitie
Jeugd (9 t/m 17 jaar) € 127  n.v.t.
Senior* (18 jaar en ouder) € 166 € 182
Student* (18 t/m 26 jaar) € 144 € 160

Jeugdleden kunnen gezinskorting krijgen: als er volwassenen uit hetzelfde gezin lid zijn, betalen de jeugdleden 10% minder.

Houders van een Stadjerspas kunnen korting krijgen.

Schrijf je je tijdens het seizoen in, dan betaal je alleen de resterende trainingsmaanden.

Lees ook de algemene bepalingen Heb je daarna nog vragen, dan kun je die stellen aan een van de bestuursleden. Wil je je opgeven als lid, kom naar de speelavond en/of download het inschrijvingsformulier (zie de knop boven 'Contributie'), vul het in en neem het mee naar een van de speeldagen. 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen. Opzeggingen die te laat of niet schriftelijk zijn binnengekomen worden niet gehonoreerd.

Strippenkaart

Je kunt ook bij de BC Beijum spelen met een strippenkaart. Dat werkt zo: je meldt je aan via een speciaal strippenkaart formulier (te vinden in de sporthal). 10 strippen kosten 50 euro, vooraf te betalen, cash of via machtiging. Voor een machtiging kan getekend worden op een 2e blad bij de strippenkaart. Per speelbeurt kun je de avond dan laten aftekenen bij een van de bestuursleden (Annie, Peter, Emiel), de trainster (Kim) of Marleen. De geldigheidsduur van de strippenkaart is 1 seizoen. Resterende strippen zijn overdraagbaar naar een volgend seizoen. Of je krijgt een korting op het lidmaatschap ten bedrage van de overgebleven strippen.

Afmelden

LET OP!!

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen.

Opzeggingen die te laat of niet schriftelijk zijn binnengekomen worden niet gehonoreerd.