Aanmelden, contributie en afmelden

Jeugd

De jeugd is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: 8 t/m ca 12 jaar om 18.00 uur en 13 t/m 17 jaar om 19.00 uur. Een lidmaatschapsjaar begint op de eerste dinsdag in september en eindigt de laatste dinsdag in juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen.

Senioren
zaal open 19.30-22.30 uur voor vrij spelen. Training voor wie wil tussen 20.00 en 21.00 uur. Zo nodig wordt de  groep onderverdeeld naar speelniveau: beginners en gevorderd. Er zijn momenteel geen competitiespelers.
 

Een trainingsjaar loopt voor de senioren van het eind van de zomervakantie tot vier weken vóór de zomervakantie. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen, wel kan je vrij spelen vanaf 20.00 uur tot 22.30 uur.  

 

Download
Inschrijvingsformulier
Download het inschrijvingsformulier, vul het in en neem het mee naar de sporthal om je aan te melden of:
Maak van het ingevulde en ondertekende formulier goed leesbare foto's en stuur deze foto's vervolgens naar: leden@bcbeijum.nl
inschrijvingsformulier 2023-2024.docx
Microsoft Word document 60.0 KB

Contributie

  Recreatief * Competitie *
Jeugd* (9 t/m 17 jaar) € 134  n.v.t.
Senior* (18 jaar en ouder) € 175 € 192
Student* (18 t/m 26 jaar) € 152 € 168

 * Indien een machtiging is verleend tot automatische afschrijving, wordt er een korting van € 5,00 toegepast

Jeugdleden kunnen gezinskorting krijgen: als er volwassenen uit hetzelfde gezin lid zijn, betalen de jeugdleden 10% minder. Ook de volwassenen uit dit gezin ontvangen dan tien procent korting op hun lidmaatschapsbijdrage. Houders van een Stadjerspas kunnen korting krijgen.

Schrijf je je tijdens het seizoen in, dan betaal je alleen de resterende trainingsmaanden.

Lees ook de algemene bepalingen.
Wil je je opgeven als lid, kom naar de speelavond en/of download het inschrijvingsformulier (zie de knop boven 'Contributie'), vul het in en neem het mee naar een van de speeldagen. 

Opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail naar de ledenadministratie ( leden@bcbeijum.nl ) tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen.

Opzegging lidmaatschap

Conform het reglement moet een eventuele opzegging van het lidmaatschap uiterlijk op 31 mei zijn verzonden naar de ledenadministratie. Na 31 mei wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en is er opnieuw contributie verschuldigd voor het volgende sportseizoen.
Daarom hierbij het verzoek om rekening te houden met bovengenoemde datum wanneer je het lidmaatschap niet wenst te verlengen. Een eventuele opzegging kan per e-mail worden gedaan. De opzegging zal vervolgens worden bevestigd door de ledenadministratie.
Een eventuele opzegging kan worden gezonden naar:
leden@bcbeijum.nl

 

Strippenkaart

De strippenkaart is bedoeld voor badmintonners die slechts incidenteel kunnen spelen. Deze spelers worden geen lid van de badmintonclub, maar kunnen op vertoon van de strippenkaart tien keer komen spelen en/of trainen.
Een strippenkaart kost € 42,- voor jeugdspelers van 6 tot 18 jaar en € 55,- voor 18- plussers (senioren) Betaling kan door het bedrag over te maken op
de bankrekening met IBAN nummer: NL33INGB0001962124 ten name van Badmintonclub Beyum. Vermeld hierbij wel de naam van de houd(st)er van de strippenkaart. Nadat de betaling is ontvangen krijg je de strippenkaart uitgereikt.
Een strippenkaart kan ook worden verkregen na invulling van een strippenkaart formulier, verkrijgbaar in de sporthal. Er kan worden betaald via een betaalverzoek of een eenmalige machtiging. Voor een eenmalige machtiging kan getekend worden op een 2de blad bij de strippenkaart.
Per speelbeurt kun je
een strip laten aftekenen bij een van de bestuursleden (Linda, Peter of Miranda), of bij de trainster (Kim) of bij Marleen of Nelleke.
De geldigheidsduur van de strippenkaart is 1 seizoen. Niet gebruikte strippen zijn overdraagbaar naar een volgend seizoen. Of je krijgt een korting op het lidmaatschap ten bedrage van de overgebleven strippen.