Het bestuur van BC Beijum

Annie Hovenga 

voorzitter

Linda Posthuma

ledenadministratie

Peter Blonk

penningmeester

Vacature!

secretaris


Trainers, vertrouwenscontactpersoon

Kim

trainer recreanten en jeugd

Sjoerdtje Hiemstra

vertrouwenscontactpersoon