Het bestuur van BC Beijum

Annie Hovenga 

voorzitter

Erik de Jong

ledenadministratie

Peter Blonk

 penningmeester

Vacature!

 secretaris


Trainers, vertrouwenscontactpersoon

Arthur Abels

trainer recreanten

Kim

jeugdtrainer

Sjoerdtje Hiemstra

vertrouwenscontactpersoon