Het bestuur van BC Beijum

Annie Hovenga 

voorzitter

Erik de Jong

ledenadministratie

Peter Blonk

 penningmeester

Roel  van der Steen

 secretaris


Trainers, vertrouwenscontactpersoon

Arthur Abels

trainer recreanten

Kim

jeugdtrainer

Sjoerdtje Hiemstra

vertrouwenscontactpersoon