Het bestuur van BC Beijum

Annie Hovenga 

voorzitter

Linda Posthuma

Peter Blonk

penningmeester en ledenadministratie

Ties 

algemeen bestuurslid

Vacature!

secretaris


Trainers, vertrouwenscontactpersoon

Kim

trainer recreanten en jeugd

Sjoerdtje Hiemstra

vertrouwenscontactpersoon